خانه / فلسفه و تاریخ / آئینه تاریخ ایران و تلخی حقیقت

آئینه تاریخ ایران و تلخی حقیقت

روایت تصویری آنتوان خان ارمنی از مردمان دوره قاجار در تهران.

Sevruguin, Antoin,; b&w ; 16.5 cm. x 22.2 cm.; Myron Bement Smith Collection: Antoin Sevruguin Photographs. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington D.C. Gift of Katherine Dennis Smith, 1973-1985

البته این تصاویر مربوط به تهران است، حساب کنید اوضاع بافت اجتماعی در شهر ها و روستا های دور افتاده به چه شکل بوده است.


آبا و اجداد ما اینها هستند نه هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان. چون اینها به ما خیلی نزدیک هستند، از هر نظر، از نظر تیپولوژی، رفتار، کردار، فرهنگ، باور های دینی، ایدئولوژی و . . . با ما مو نمی زنند. من حقیقت را دوست دارم، دوست ندارم با تخیلات مزیّن زندگی کنم. واقعیت اینهاست. ببینید با کولی های هندی مو نمی زنند، از نظر لباس و تیپ و . . .. اینها می توانستند نفت را کشف، استخراج، بهره برداری، مدیریت اقتصادی کرده و به فروش برسانند؟؟!!!!! میتوانستند کشتی بسازند و دیگران را مستعمره کنند؟؟!! می دانستند اصلا پرتغال کجای دنیا واقع شده؟ این مردم قابلیت و استعداد و توان ذهنی و فکری نظامی شدن را نداشتند بطوریکه ناصر الدین شاه مجبور شد برای ایجاد قوای نظامی از قزاق های روس کمک بگیرد تا در ایران قدرت نظامی و پلیس شهری درست کنند. اینها آباء و اجداد من و شما هستند. من با حقیقت کنار می آیم چون از لاف متنفرم. درویش بودند، رمال و دله دزد و جادوگر و مزخرف گو و سفسطه گو و عاشق پیشه و مفنگی و تریاکی و . . . بودند. انگلیس ها در قرن 18 و 19 بزرگترین سیاستمدار ها و سفیر ها و . . . داشتند که برای وطنشان هر کاری می کردند، مامور مستعمراتی میشدند، در جنگ ها شرکت می کردند بهترین افسران نظامی بودند اقتصاد می دانستند چی است و . . . اما آبا و آجداد ما هنوز چیزی به اسم “ملی” نمیدانستند چی است. دولتمردانشان طماع و گرسنه و رشوه گیر و وطن فروش و خائن بودند. چون مغزشان هنوز به آن رشد نرسیده بود که بتوانند وطن را تشخیص بدهند. در واقع ملت یکپارچه ای وجود نداشت. یکی از عجیب ترین و نادر ترین پدیده های اجتماعی دوران تاریخ بشریت این است که اعقاب یکی دو نسل اینها خود را نژاد برتر و باهوش ترین مردمان جهان میدانند. این توهمات اجتماعی از کجا آمده؟ توسط باستان پرستان و از 4 تا سنگ یونانی تراش باستانی.


من واقعیت را دوست دارم و از آن لذت می برم. چون فهم واقعیت عامل رشد و تکامل است.

 

Sevruguin, Antoin,; b&w ; 15.0 cm. x 20.7 cm.; Jay Bisno Collection of Sevruguin Photographs. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington D.C. Gift of Jay Bisno, 1985
Sevruguin, Antoin,; b&w ; 17 cm. x 23.1 cm.; Myron Bement Smith Collection: Antoin Sevruguin Photographs. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington D.C. Gift of Katherine Dennis Smith, 1973-1985
Sevruguin, Antoin,; b&w ; 17.3 cm. x 22.2 cm.; Myron Bement Smith Collection: Antoin Sevruguin Photographs. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington D.C. Gift of Katherine Dennis Smith, 1973-1985
تصویر دختر یک شاهزاده قاجار

سەرنووسەر

درباره‌ی خاک

سەرنووسەر

Check Also

سه آفت عقل معاصر کوردی

سه آفت عقل معاصر کوردی(1) هێرش قادری لازمه‌ی هر جنبش جدیدی، تئوری جدید و متناسب …

تسخیر زن در فرهنگ پارسی/فارسی و آزادی زن در بی فرهنگی ماد/کرد

روز 8 مارس است. هێرش قادری تسخیر زن در فرهنگ پارسی/فارسی و آزادی زن در …

کردستان و بحران هویت ملی

کردستان و بحران هویت ملی هویت ملی بر مبنای غنای مفاهیم کاربردی خود، گستره وسیعی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *