خانه / سیاست و جامعه / آقای علی جوانمردی چه کار میکند؟

آقای علی جوانمردی چه کار میکند؟

محمد شهسواری

زندگی شخصی حال و گذشته آقای علی جوانمردی به اینجانب و به هیچ‌کس دیگری ارتباطی ندارد. ولی این موضوع که ایشان حقوق‌بگیر کجاست و هدفش چیست ؟ وظیفه خود میدانم ملت را از این مسئله آگاه کنم . این دوست ما یک فرد متخصص و کاربلد در بخش خبرنگاری می‌باشد و از طرف آمریکا حمایت می‌شود، البته خبره بودن در کارش را نمی‌شود انکار کرد . پدیدەای که در جهان امروز معمول و مرسوم شده است و بسیار بادقت رویش کار می‌شود اینست کە : [گروهها و دولتهای مختلف] رسانه‌ها و اهالی‌ رسانه را برای مقاصد خودشان خریداری می‌نمایند تا هیچوقت رسانه و اهل رسانه آزاد و مستقلی وجود نداشته باشد تا جوامع از توطئه‌های پلید و پیچیده ابرقدرتهای خونخوار آگاه نشوند و احیانا دست به خیزش نزنند !

تا حدی که برخی از به اصطلاح اهالی ‌رسانه را چنان عادت دادەاند کە با آنها قرارداد بستە می‌شود ! برای مثال؛ به آنها دستور دادە می‌شود که در مورد فلان موضوع این فعالیت‌ها را انجام دهند و سالیانه [چند]هزار دلار دریافت کنند !
به این معنی که ابرقدرتهای پلید جهت تحمیق و گمراهی جوامع افرادی را کە اندک تخصصی در باب رسانه دارند خریداری نموده و مشخص است که زمانیکه انسان روح و اندیشه خود را فروخت ، کم‌کم در قبال دریافت پول و زر هر کاری از آن انتظار می‌رود.
به بحث در مورد ایشان برگردیم، چندین سال است که در بخش کوردی و فارسی مشغول به کار می‌باشند تا اینجا که به زندگی شخصی و معیشت ایشان برمی‌گردد و دلشان میخواهد امورات زندگیشان از این رهگذر بگذرد به خودشان ربط دارد ولی موضوعی که غیرقابل‌انکار و قابل توجه است، اینست بطور کلی کوردستان و بویژه کوردستان باشوور بعد از همەی رشادتها و شهادتها و ویرانیها و آوارگیها و …. مخصوصا بعد از ١٦ اکتبر، برای فرد کورد و جامعە کوردی بدون هیچ شک و گمانی، بە خیانت آمریکا نسبت به کوردستان پی بردەاند و اطمینان حاصل کرده که ابرقدرتها و در رأس آنها آمریکا همان دشمنان دیرینه ملت کورد می‌باشند و هرگز آزادی و استقلال کوردستان مورد تایید آنها نیست . لذا گویا در خلال همین اتفاقات به آقای علی جوانمردی ماموریت داده شد که این موضوع یعنی همکاری آمریکا با اعراب و ترکها و ایرانیها را سرپوش بگذارد و نفرت و کینه کوردها را از این هم‌پیمانی کثیف به حداقل کاهش دهد و برای همین منظور این آقای جوانمردی به‌دور از هر منش جوانمردانەای با سوءاستفاده از احساسات ناسیونالیستی و ایجاد شبکەهای اجتماعی کوردی تا میزان زیادی اهداف آمریکا را پیش بردەاند !
لازم بە ذکر است که ایشان به جز حقوق ماهیانه رسانه صدای آمریکا در خارج از این رسانه هم چندین برابر حقوقش انعام و پاداش دریافت می‌کند ، همچنین حفظ جان ایشان و ملاحظات امنیتی و حتی ایجاد شبکه سری به کوردها محول شد.
همچنانکه اشاره کردیم زمانی که ایشان به چنین مسیری گام نهاده، آزادی اندیشەاش را مورد معامله قرار داده است.
ایشان این نگرش و جهت را دنبال کرده و خیانت آمریکا به کورد در ١٦ اکتبر را کمرنگ نمودو از میان برداشت و آن را تنها به گردن ایران و حزب اتحاد میهنی انداخت و آمریکا را از این خیانت تطهیر کرد . اینبار به بلندگوی آمریکا در برابر ایران تبدیل شد ، البته کسی که انسان باشد و یک ذره وجدان و انسانیت داشته باشد باید ضد همه ارکان حکومتی دولت استعمارگر ایران باشد . بنابراین واقعا از این لحاظ به عنوان یک خبرنگار قابل تحسین و تشکر است . هرچندکه آمریکا در این مورد تنها دو هدف دارد : اول تثبیت موقعیت خودش در منطقه به عنوان تنها ابرقدرت و دوم اینکه هرگز موافق تغییر نظام حاکم بر ایران نیست و حتی به صورت پنهانی همدست ایران و ضد هر کیان کوردی می‌باشد .
اکنون سخنمان با این آقای محترم این است : اول اینکه شما حقوق بگیر آمریکا هستید . دوم اینکه خودتان را خبرنگار مستقل و بی‌طرف معرفی می‌کنید پس بنابراین شما حق و اجازه این را ندارید که از احساسات این مردم پاک سوءاستفاده کنید و خودتان را تحلیلگر جا بزنید و راه و چاه را تعیین کنید و برای جامعه کوردی تحت اشغال ایران خط و نشان بکشید و بسیار بی‌شرمانه به نیروهای  استقلال‌طلب و آزادیخواه تهمت و افترا بزنید[آخرین لایڤ جنابعالی].
بله میدانیم و در جریان هستیم و مشخص است که اربابتان مخالف استقلال کوردستان و هم‌پیمان پست‌فطرت‌ترین و درندەترین اشغالگر کوردستان (ایران) هستند . ولیکن دوست عزیز تنها به احترام اینکه متولد این سرزمین هستید، نمی‌بایست بدینگونه بر طبل ضد استقلالخواهی بکوبید ! دوست گرامی نزد کوردپرورها و استقلال خواهان مهمترین مساله بیرون راندن اشغالگران [به هر اسمی] از کوردستان است تغییر نظامهای حکومتی اشغالگران در تهران اهمیتی ندارد از نظر استقلال خواهان . استراتژی کوردپرورها آزادی و استقلال کوردستان و بیرون راندن اشغالگران از خاک کوردستان است، ساقط شدن یا نشدن نظامها و حکومتهای اشغالگران به ملتهایی مربوط می‌شود که تاکنون حامی و پشتیبان این نظامها بوده و هستند . کوردپرورها خوب میدانند کجا و کی چه حرفی را مطرح کنند .
کوردپروران باتجربه و بەروز می‌باشند و این شما و اربابان شما هستند کە سعی می‌کنند اذهان ملت کورد را از خواستەهای اصلی‌شان منحرف کنند . حالا که به خیال خودتان در عرصه خبرنگاری حضور پررنگی دارید، لازم است این را بدانید که آمریکا در یک نقشه از پیش‌تعیین شدە کە بە زمان جنگ سڕد با شوروی (روسیە) برمی‌گردد، خاورمیانه را بە دو قطب شیعه و سنی تقسیم کردەاند؛ یکی از اهداف این دوقطبی نمودن تداوم سلطه و جنگ بود برای صدها سال در این منطقه می‌باشد. سیاستی که امروز آقای ترامپ در خاورمیانه در پیش گرفته است.
١- تثبیت انحصار قدرت تک‌قطبی بودن آمریکا
٢ – حفظ بالانس (موازنه قدرت) میان دو قطب [شیعه و سنی] به عنوان استمرار کاسبی جنگ در منطقه است .
بنابراین به هر دلیلی اگر این بالانس قدرت [شیعه و سنی] حفظ نشود تک‌قطبی بودن آمریکا نیز در این منطقه که دارای منابع انرژی فسیلی و آب می‌باشد امکان‌پذیر نخواهد بود. [بالانس همان جنگ است] کاملا در جریان هستید که [آمریکا] قطب سنی را با وعده و وعید حمایت امنیتی با میلیونها دلار از آنها به دست آورده و هم متقاعدشان ساخته کە بە یک سری اصلاحات در حکومتهایشان دست بزنند و به اینصورت تک ابرقدتی خود را بر آنان تحمیل کند.
قطب شیعه به رهبری ایران می‌ماند که آن هم به همین صورت با اعمال یک سری اصلاحات و تحمیل تک قطبی بودن خودش تمایل دارد این موازنه/منازعه قدرت [شیعه و سنی] را دوباره ایجاد کند.
تا همین لحظه هم ایران اشغالگر به صورت پنهانی و پشت پرده با ارباب جنابعالی [آمریکا] به توافقاتی رسیده و در حال آماده شدن و پیدا کردن راهی هست برای ایجاد اصلاحات و رفرم بدون اینکه موقعیت و قدرتش در منطقه تزلزل یابد و یا تضعیف شود . هرگز عمو ترامپ هدفش ساقط نمودن کل این نظام اشغالگر فرومایه نیست و این پیش‌بینی و تحلیل جیرەخواران اربابتان برای سقوط کلی نظام حاکم،به جز یک دروغ پلید جهت گمراهی مردم، چیز دیگری نیست.
بیم و نگرانی آمریکا و ایران از این است که در این مرحله حساس، رفرم و اصلاحات مورد نظرشان، بویژه در موضوع جانشینی خامنه‌ای خلایی ایجاد خواهد کرد و هدفشان این است که در این بازه زمانی خلأ قدرت را به کمترین حد ممکن برسانند تا مبادا اتفاقات ناخواسته رخ دهد و کنترل اوضاع از دستشان خارج شود.
آقای محترم!
کوردپرورها و استقلال‌طلبان بسیار خوب از اوضاع مطلع هستند و میدانند که این در ایام حساس سیاست منفعل و سستی و محافظه‌کاری جواب نمی‌دهد و نمی‌خواهند که کوردستانشان دچار سرنوشت کوردستان باشوور شود. لازم است که گفته نماینده آمریکا [پل برمر] در بغداد بعد از جنگ دوم خلیج را به یاد بیاورید که گفته بود : من فکر می‌کردم حالا که صدام سرنگون شده است سیاستمداران کورد استقلال می‌خواهند برای کوردستان ولی ….. بله دوست عزیز، اول اینکه آزادی و استقلال هر ملتی حق مسلم و طبیعی‌اش می‌باشد و دوم اینکه سستی و انفعال و فریب و گمراه‌ی مردم را نمی‌شود سیاست نام گذاشت، لازم است که از همان آغاز جسورانه و با شهامت و صداقت با افراد جامعه کوردستان صحبت کرد نه اینکه با نیرنگ و خدعه تفکر ایرانچی‌ را تبلیغ و ترویج داد .
امیدواریم کە بە خودتان بیایید.
گفته بودید : یک سری اسامی به دستت رسیده و ….. اگر تنها یک ذره شهامت و وجدان و احساس و عشق به میهن [کوردستان] داشتی ، لازم میدانستید هرچه زودتر اسم و فامیلی همه خائنین و جاشهایی که با ایران به صورت پنهانی یا آشکارا ارتباط دارند را پخش کنید تا مردم اینها را بشناسد و رسوا شوند که به گفته جنابعالی : این خائنین خود را پشت استقلال‌خواهی ڕۆژهەڵات پنهان کردەاند .
هیچ بهانه و توجیهی ندارید اگر شما از جاش و خائن بودن شخص یا اشخاصی مطلع باشید و به اطلاع عموم نرسانید و اگر با مدرک آنها را رسوا نکنید مطمئنا خودتان زیر سوال می‌روید.
در پایان امیدوارم بسیار بادقت این نوشته من را بخوانید و به خودتان بیایید و در راه منافع ملت و میهنت [کوردستان] گام بردارید.

درباره‌ی خاک

سەرنووسەر

Check Also

کردستان و بحران هویت ملی

کردستان و بحران هویت ملی هویت ملی بر مبنای غنای مفاهیم کاربردی خود، گستره وسیعی …

شکست اندیشه “تربیت ایرانی” و تئوری “تجزیه طلبی”

ابراهیم فرشی   خلاصه کردها و دیگر ملل، که هیچ نقش سیاسی و حکومتی در …

رفراندوم پیشمرگه ها در اقلیم دیکتاتورها

ابراهیم فرشی   ظهور کشور جدید کوردستان، جدا از خواسته دیرینه کردها، شانس و ایجاد …

یک نظر

  1. سلام
    ناتوانم تەنیا مەتنەکە، بێ لینک، بنێرم بۆ کەسێ لە تلگرام یا واتسابا، تکایە ئیزافەێ کەن.
    زۆر عالیە، دەستان ماچ ئەکەم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *