Home / د. جلال حاجی زاده

د. جلال حاجی زاده

jalal@xakk.net'

مبانی سنت فکری ایرانی و استبداد ایرانی از منظر غربی ها

ر- حاجی زاده آزادی، عقلانیت و اخلاق فلسفی سه مؤلفه بنیادی به شمار می روند که در سنت ایرانی با …

Read More »

نسبت سنت ادبی کردی با سنت فکری کردی

مطالعه انتقادی: نسبت سنت ادبی کردی با سنت فکری کردی بخشی از یک مطالعه پژوهشی(1390-ادامه دارد…) مقدمه آثار و اندیشه …

Read More »

داعش یک مسئله شرقی است

شهید دکتر ڕامان (جلال) حاجی زاده داعش یک مسئله شرقی است داعش در ذهن و تفکر شرقی ریشه دارد داعش …

Read More »

طباطبایی و راز فرهنگ ایرانشهری

شهید جلال حاجی زادهطباطبایی با مراجعه، گزینش و وامگیری از بخشی از اندرزنامه های ساسانی و اوایل دوره اسلامی ایران، …

Read More »

ریشه های فکری و تاریخی فدرالیسم: منازعه خاتمی و طباطبایی

شهید جلال حاجی زاده اشاره محمد خاتمی در روزهای اخیر،در راستای طرح راهکارهای برون رفت ایران از بحران های موجود، …

Read More »

تأملی بر نظریه انحطاط و زوال اندیشه در ایران

د. جلال حاجی زاده   نظریه طباطبایی در باب  انحطاط و زوال اندیشه در ایران منشأ مناقشات و مجادلات فراوانی …

Read More »

طباطبایی و راز فرهنگ ایرانشهری

جلال حاجی زاده طباطبایی با مراجعه، گزینش و وامگیری از بخشی از اندرزنامه های ساسانی و اوایل دوره اسلامی ایران، …

Read More »

تبارشناسی مفهوم سنت فکری ایرانی

د. جلال حاجی زاده   پیشگفتار حکمت و اندیشه سیاسی ایرانی، که در این مقاله با عنوان « سنت فکری …

Read More »

کشف ذهن کردی و کرداندیشی

فقدان پشتوانه معرفتی موجب بحران در امر کردی است و این مسئله در حوزه های متفاوت جهان زیست تاریخی از …

Read More »

مبانی و کارویژه‌های گفتمان

د. جلال حاجی زاده عموماً در تجاوز مفهومی آشکار به پارادایم گفتمان!، آن را در معنای فهم متعارف ( عامیانه ) و …

Read More »
image_print