Home / پلتفرم

پلتفرم

ملیت و حاکمیت بر اساس رضایت

مرتبط با قره باغ مورای روتبارد اشتباه فاحش این است که دولت-ملت را به فرد تشبیه کرده و آن را …

Read More »

چرا ایران با رئیس جمهوری برهم صالح موافق است اما هیچگاه به ملا بختیار اجازه ترفیع سیاسی نمیدهد ؟

در اینجا چند مبحث اساسی حول آنارشیسم سیاسی کورد به صورت خلاصه ذکر میشود، در آینده منسجم تر خواهد شد. …

Read More »

تبارشناسی مفهوم سنت فکری ایرانی

د. جلال حاجی زاده   پیشگفتار حکمت و اندیشه سیاسی ایرانی، که در این مقاله با عنوان « سنت فکری …

Read More »

کشف ذهن کردی و کرداندیشی

فقدان پشتوانه معرفتی موجب بحران در امر کردی است و این مسئله در حوزه های متفاوت جهان زیست تاریخی از …

Read More »
image_print