خانه / زنان

زنان

ماموریت اجتماعی ایران استعماری و پ ک ک بر رمزگذاری زن کرد

پیدایش هویت جنسیت -مند در کردستان در چندسالە گذشتە و با ظهور داعش و نقطە اوج آن در جریان محاصرە …

بیشتر بخوانید »

ختنه زنان و حذف دال سنت پیغمبری

واقعیت ختنه و علل وجود ختنه دلیلی بر توحش جامعه کردستان نیست این کار ناشی از تقدسی است که جزو …

بیشتر بخوانید »

ممنوعیت عشق

در جامعه‌ای با فرهنگ سرکوب‌گر «پدرسالاری» و نفوذ عمیق مذهب و باورهای اسلامی در مورد زنان، چگونه می‌توان خانواده‌ها را …

بیشتر بخوانید »