سەرەوە / زمان وئەدەب

زمان وئەدەب

كاروان- جەلال مەلەکشا

كاروان! كاروان! كێ نوستووه؟ كێ بێداره؟ ئەم ڕێگایەی پێدا دەچن، هەر ڕێگا كۆنەكەی پاره دەور و بەرتان گورگه لووره چەقەڵ …

زۆرتر