قادری

دسامبر, 2017

 • 22 دسامبر

  الترناتیو یا معیار نقد؟

  دوستانی از الترناتیو پرسیدند باید بگویم یا من در این وادی، معنای آن را نمی فهمم یا طرح این سئوال غلط است این سئوال را باید در کوزه روداو و کورستان 24 گذاشت و آبشو خورد که همه مشغول پروژه چاره سر یا الترناتیو هستند. تمام فغان من این است …

 • 22 دسامبر

  جاش، از زرتشت ـ کاوه تا احزاب؟ جنگ احزاب،مقصر یک جانبه یا مکر عصبیت حزبی؟

  جاش مفهومی سیاسی و فرهنگی نه خصوصی و اخلاقی. سال گذشته در فیس بوک قبلیم، مطلبی نوشتم تحت عنوان جاش ـباش، قضاوت اخلاقی یا ماهیت تراژیک اجتماعی که لینک آن را گذاشته و تنها اشاره کنم که جاش ـ باش را از قضاوت اخلاقی خارج و سعی در طرح اجتماعی …

 • 22 دسامبر

  خانی، شاعر اتحاد یا فیلسوف شکاف؟

  در انتهای مطلب، لینک مطلبی که سال گذشته درباره مم و زین خانی نوشتم را گذاشته و اکنون از زاویەی دیگری، معتقدم چاره ای جز گذار از شاعرانگی خانی برای درک فلسفه وی نداریم. سوژه شاعرانگی خانی، روح را درنیافت که بدون آن، به هم چسپاندن اعضای متلاشی جسد کورد …

 • 22 دسامبر

  نظریه ی حقوقی میترا

  قانون، در یونان متافیزیکی و مقدم بر انسان و حتی خدایان است که انسان یا فلاسفه تنها می توانند آن را کشف کنند نه خلق. در ادیان نیز، اراده خدا مقدم بر قانون و، شرع الهی مبنای قانون و حقوق است. در مدرنیته، نظریه حقوق طبیعی جایگزین قوانین کیهانی یونان …

 • 22 دسامبر

  سیاست و تقدیر

  تقدیر نبود که بعد از صد سال دست آوردی نداشتیم بلکه عدم درک ما از اخلاق سیاسی بود و ملتفت نشدیم که چرخهای سنگین و خاردار سیاست را نمی توان با زیبایی شناسی عرفانی، حقوق و اخلاق به حرکت دربیاوریم غافل بودیم که دوستی ملل و حقوق و اخلاق گرد …

 • 22 دسامبر

  کوردایه تی همچنان یک رویا

  کوردایه تی همچنان یک رویا به دو دلیل کوردایتی با وجود این همه سر و صدا و گرد و خاکی که می کند، همچنان در حد یک رویا باقی مانده و می ماند. دلیل اول اینکه کوردایتی سوژەایی معنوی است و میل در آن راه نیافته است غافل هستند که …

 • 22 دسامبر

  استراتژی ضد کوردی احزاب

  استراتژی احزاب در جهت کورد یا احیای روابط قدیم عشیره ـ امپراتوری در دنیای مدرن؟ دوسال پیش، در مقاله فدرالیسم و دولت ایرانی، که لینک بخش اول ان را در انتهای مطلب گذاشتم،در مقدمه گفتەام، شعارهای ایران پلورال و دموکرات و یا ملیتهای ایرانی، بازتولید یا درونیت سلطه استراتژیستهای پارسی …

 • 22 دسامبر

  ذهن کوردی

  تنها اندیشه موضوع اندیشیدن است. اندیشه، تنها اندیشیدن به مفاهیم کلی است نه به عینیت و کثرتهای جزئی. بنابراین موضوع اندیشه تنها کلیت است نه جزئیت. برای مثال نقد و ستایش فلان حزب بر اساس تصور حزب دیگری، دیگر اندیشه نیست عشق و کین است که تنها از اندیشه سواستفاده …

 • 22 دسامبر

  فارس، آریایی یا ترک ـ مغول؟

  ناحیەی مغولستان و اطراف جنوب سیبری، رحم بسیاری از قبایل مهاجمی بود که سرزمینهای ماد که بعدا ایران نامیده شد را، مورد تاخت و تاز قرار دادند. آن سرزمین در دوره ماقبل تمدن به مرحله قوم گذار نکرده بودند و هرگون تشکل سیاسی منوط به سلطه یک قبیله بر قبایل …

 • 22 دسامبر

  گذار از بت پرستی(کثرت) به خدا پرستی(وحدت ـ توافق)، مقایسه گوهر دین و سیاست در عرب و فارس با کورد

  هگل باور دارد که تصور هر قوم از خدای آن قوم مبنای تشکیل دولت و تصور آن قوم از دولت است یعنی تا تصور هر قومی از خدا دموکراتیک نباشد امکان تحقق دولت دموکراتیکی نیست. وی محتوای دیانت و سیاست را یک چیز می پندارد و دیانت، تصور هر قوم …