قادری

فوریه, 2016

  • 1 فوریه

    عمل سیاسی و خلاء تئوریک

    عمل سیاسی و خلاء تئوریک آنچه که ذهن راقم این سطور را در باره مبارزات ملت کرد همیشه به خود مشغول کرده است نه خدمت و خیانت بلکه تضاد تئوری و عمل است. در قیامهای کردی، عمل از دیدگاه نظر بر مبنای عقل ایران قرار داشته است و نه در …

اکتبر, 2015

  • 30 اکتبر

    کورد: کوتولۀ سیاسی و غولهای رویایی

    کورد: کوتولۀ سیاسی و غولهای رویایی ژانوس، خدای دو چهرۀ، نماد کامل سیاست است. یک چهرۀ آن خشونت و قدرت و چهرۀ دیگر آن اقناع و صلح. ریشۀ سیاست خشونت است فقط با خشونت امکان پی ریزی بنیادهای سیاست وجود دارد. سپس در مورد چگونگی اداره ان و یا تحقق …