زبان وادبیات

بیانیه جمعی از دانشگاهیان کورد خارج کوردستان در خصوص کنگره مشاهیر کورد

بیانیه جمعی از دانشگاهیان کورد خارج از کوردستان در خصوص برگزاری کنگره مشاهیر کورد در سنندج هموطنان گرانقدر! همانطور که اطلاع دارید «کنگره مشاهیر کورد» در روزهای یازدهم و دوازدهم تیرماه امسال در تالار مولوی دانشگاه کوردستان در شهر سنندج و با مدیریت و نظارت مستقیم استانداری این شهر برگزار …

->

تبارشناسی اسطورەی کوردی

گلاله کمانگر بخش ١ اسطوره نخستین شکل فهم نسبتهای میان انسان و جهان پیرامونش است و نخستین تلاش انسان برای تبیین نوع حضور خود در دنیا و نیز فهم چیستی و چرایی پدیده هاست اعم از توجیه آفرینش، رویدادهای طبیعی وتاثیر گذاری بر آنها و معنادار کردن شیوه های معیشتی …

->

شاملو و پرده برداشتن از تاریخ ایران

دوستان بسیار عزیز! حضور یافتن در جمع شما و سخن گفتن با شما و سخن شنیدن از شما، همیشه براى من فرصتى است سخت مغتنم و تجربه اى است بسیار کارساز . اما معمولا دور هم که جمع مى شویم تنها از مسائل سی اسى حرف مى زنیم ، یا …

->

پاسخی به یک غش زیر نقاب حکومت غیرمتمرکز

پاسخی به ادعای حمایت از حکومت غیرمتمرکز یا نیمەمتمرکز   نیروهای موسوم به جریان سوم با بازتوضیح هویت ملی و برساخت اجتماعی و ارتباط دادن آن با انسانهای هموسپیان توجیه می کنند که برساخت و هویت ملی در طول زمان می‌تواند از بین برود لذا هویت ملی و مرزها قابل …

->

مفاهیم و واژه ها علیه کوردستان

همه چیز از کلمات،از مفاهیم و از واژه ها آغاز میشود. واژه ها آغازگر شکستها و پیروزیها هستند و برای پیشبرد اهداف و قبل از هر تغییر و تحولی ابتدا کلمات با مفاهیم مثبت یا منفی اذهان را آماده و منعطف میکنند.بعنوان مثال از بدیهیات است که نوع رفتار و …

->

زبان چون سرزمین

| ایدەهایی دربارەی شیرکو بیکس و زبان | منصور تیفوری….. ١_ آنە اید، بازماندەی تروا، کە بر دوشش وطنش را حمل می‌کند، و توسط جنگاوران آگاممنون تحت تعقیب قرار دارد، با شفاعت خدایان اجازە می‌یابد کە برای خود جایی بنا نهد و آوارگیش را پایان دهد، او چنانکە ویرژیل می‌گوید، …

->