حقوق وادیان

روشنفکران دینی و مسأله ی کورد

زانا موکریانی ظهور جریان روشنفکری دینی در کوردستان همزمان بود با استقبال بخشی از تحصیل کردگان کورد از جریان سیاسی اصلاحات. بدیهی است که پس پشت این جریان سیاسی عموم روشنفکران دینی نام آشنا حضور فعال داشتند. از این رو پروژه ی فکری این روشنفکران در ایران انتشار وسیعی یافت …

->

ملیت و حاکمیت بر اساس رضایت

مورای روتبارد اشتباه فاحش این است که دولت-ملت را به فرد تشبیه کرده و آن را چون فرد دارای حق مالکیت دانسته چنانکه گویی برای مایملک به آن نسبت داده شده‌اش کار کرده و آن را حتی به ارث میبرد. آیا مرزهای یک دولت-ملت را واقعا میتوان با مرزهای ملک، …

->

یارسان در کتاب سفرنامه گوبینو

  در زیر چند بخش از کتاب سه سال در آسیا اثر گوبینو تایپ و منتشر میکنم. در نوشتار و گفتار به این داده برمی‌گردم. در اینجا تنها چند نکته که به نظراتم مرتبط هستند، برجسته میکنم. متاسفانه گوبینو قادر به تشخیص تمایزات در بین گروههای متمایز نبوده و داده‌های …

->

واقعیت نظام بین الملل و “ملی گرایی تقویت شده” کوردی

داریوش پیری تجربه تاریخی گواه بر این مدعاست که جنبش ملی گرایانه ملت کورد غالبا بعنوان یک کارت بازی مورد حمایت تاکتیکی قدرت های بزرگ بین المللی و منطقه ای قرار گرفته است, این قدرت ها در راستای منافع خویش و تضعیف رقبا به حمایت از جنبش های آزادی خواهانه …

->

مردم، خالقان جامعه پذيرى سياسى

دياكو مرادى در اين وانفسا، آنچه اهميت ويژه اى دارد اين است كه: مفهوم نظريه ى فرهنگ سياسى نوين، موجبات جامعه پذيرى سياسى (Political socialization) شود، يعنى آنچه كه موجب توسعه ى سياسى در جامعه ى به سوى گذار مى شود، تعالى فرهنگ سياسى به مثابه ى تركيبى از رهيافتهاى …

->

حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوق بین‌الملل

احسن حسن‌پور وکیل دادگستری امروزه رشد و توسعه حقوق بین الملل، بر حاکمیت‌های داخلی ،محدودیت‌هایی را وارد کرده است . از آن جمله الزام دولت‌ها به رعایت حقوق اقلیت‌ها می باشد که در صورت نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها، می‌تواند برای دولت تبعات جدی داشته باشد . در این نوشتار به …

->

دین اجتماعی میترای مادی و دین سلسله مراتبی زرتشت

زرتشت در مقابل میترای مادی (قرارداد/پردیس) نظم الهیِ اشه را بنیان گذاشت و نظم سیاسی برابری/توافقی میترا را به نظم سیاسی سلسله مراتبی و حق الهی تبدیل نمود و پردیس زمینیِ ماد را به فردوس آسمانی مبدل کرد. زرتشت متأثر از اساطیرِ دینی بین النهرین، از اولین شخصیت های تاریخی …

->

لذت رنج در نسبت با تجارب معنوی

مصطفی آبیار “عشق درد نمی شناسد.” (مایستر اکهارت) همه ی ما تجربەای از گزند نیش دردناک “رنج” های مختلف زندگی را در ذهن خود داریم. تلخی و سوزش آن مزه ای نیست که به سادگی از جان و روان ما بیرون رود. در زندگی غالب انسان ها که متوسطان هستند، …

->

پاسخی به آخوندزاده ایرانی

یک آخوندزاده ایرانی (مهدی جلالی تهرانی) فرمایش فرمودند، “چون ریشه انسان ها از ٧٠ هزار پيش (از هنگام هموسپین ها) یکی است، لذا پیشمرگه برای آزادی انسان هم می‌جنگد. نتیجه میگیرم پیشمرگه سرباز ایران زمین است.” همچین استدلالاتی واقعا بیشرمی و توهین به ساحت تفکر و اندیشه است. پیشمرگه برای …

->

جان راولز و دیدگاهش در بارەی حقوق بشر

حوسین کورد شەبستەری برای فهم حقوق بشر از نظرگاه جان راولز ما ناگزیریم از فهم عدالت  فراتر رویم .بە بیانی جان راولز صاحب تئوری عدالت  است  در این نظریه وی قصد دارد از انسان و حقوقش دفاع کند. وی موضوع فرد را در پهنه بین الملل  می‌خواست به گونه‌ای ترسیم …

->