حقوق وادیان

رفراندوم ڕۆژهەڵات و ملاحظات قانونی

تقریبا یکسال از رفراندوم یک بخش کوردستان می‌گذرد لذا توضیحاتی برای ڕۆژهەڵات لازم می‌باشد. یکی از مسائل بسیار مهم چگونگی احیای حق و خواست مردم ڕۆژهەڵات در فضای حقوق بین الملل و نهادهای جهانی می‌باشد. در این نوشتار مبنای قانونی حق تعیین سرنوشت و فرآیند آن تشریح می‌گردد. موضوع اول …

->

نظریه ی حقوقی میترا

قانون، در یونان متافیزیکی و مقدم بر انسان و حتی خدایان است که انسان یا فلاسفه تنها می توانند آن را کشف کنند نه خلق. در ادیان نیز، اراده خدا مقدم بر قانون و، شرع الهی مبنای قانون و حقوق است. در مدرنیته، نظریه حقوق طبیعی جایگزین قوانین کیهانی یونان …

->

فرق نوپدید و مکاتب بشری در مناطق کوردنشین

غفور شیخی (جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی) عرفان آمریکای جنوبی، دینِ این دنیاییِ آسیای جنوب شرق، شیطان‌پرستی و مثلث و ستاره فراماسون، آدمخواران عبادت‌گرای اروپای شرق، جنبش‌های نوپدید هندی و ده‌ها مورد دیگر از نحله های بشری هر روز در حال ظهور و گسترش و جذب اقشار مختلف به ویژه جوانان، …

->

فلسفه‌ی “حق” و تمامیت ارضی

کریم پرویزی ترجمه: شهرام میرزائی آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان “شورای دمکراسی‌خواهی در ایران” را تشکیل دادند. اعلام تشکیل چنین شورایی، واکنش‌های …

->

آیا مطابق قوانین بین المللی رفراندوم کوردستان قانونی است؟

کوردستان در ٢۵ سپتامبر ٢٠١٧ رفراندومی جهت این پرسش که آیا مردم تمایل دارند کوردستان تبدیل به یک کشور مستقل شود برگزار میکند. جمعی از مفسران به این مسئله پرداخته اند که آیا کوردستان حق تشکیل یک دولت مستقل دارد و آیا مطالبات سیاسی او علیه عراق قانونی است یا …

->

انواع حکومت ها

شادروان احمد مفتی زاده پیشگفتار مقدمه مبحث اول: ارکان حکومت اسلامی مبحث اول درباره ارکان 1- تفاوت رهبری انقلابی ورهبری تشکیلاتی 2- تفاوت دمکراسی عمومی و دمکراسی خصوصی تفاوت مابین شورای حکومت اسلامی و پارلمان حکومتهای دمکرات مآب 1- حدود قدرت و اختیارات 2- احراز حق عضویت 3- شماره اعضاء …

->