نوشتە

آئینه تاریخ ایران و تلخی حقیقت

روایت تصویری آنتوان خان ارمنی از مردمان دوره قاجار در تهران در تصاویر ذیل مشاهده می‌شود.البته این تصاویر مربوط به تهران است، حساب کنید اوضاع بافت اجتماعی در شهرها و روستاهای دور افتاده به چه شکل بوده است. آبا و اجداد ایرانی ها اینها هستند نه هخامنشیان و اشکانیان و …

->

مفاهیم و واژه ها علیه کوردستان

همه چیز از کلمات،از مفاهیم و از واژه ها آغاز میشود. واژه ها آغازگر شکستها و پیروزیها هستند و برای پیشبرد اهداف و قبل از هر تغییر و تحولی ابتدا کلمات با مفاهیم مثبت یا منفی اذهان را آماده و منعطف میکنند.بعنوان مثال از بدیهیات است که نوع رفتار و …

->

شعبدە فدرالیسم ایرانی، آیا همان دولت محلی است ؟

شعبدەبازی فدرالیسم، آیا همان دولت محلی است ؟ ایران چگونه فدرالیسمی برای بلوچ و کورد ترسیم کرده است؟ در نوشته (آقای ولی پور) ذیل بنیان و عقلیت ایرانی نسبت به تقسیم قدرت و فدرالیسم برای آنچه قومیت کورد خوانده می‌شود، ترسیم شده است. ساختار و شکل سیاسی پیشنهادی بسیار از …

->

سپاهلرزه و احزاب کوردی

ئا جوانرویی ده ماه از آغاز سپاهلرزه های استان کرمانشاه میگذرد علی خامنه ای و سپاه چند هدف را از ایجاد این سپاهلرزه ها دنبال میکنند که هدف اصلی و نهایی کوچاندن اجباری کوردها بود بطوریکه عامل این کوچاندن نه رژیم ، بلکه طبیعت جلوه داده شود و بدین خیال …

->

چرا اجداد ما کشور کوردی برای ما ایجاد نکردند

را: جوانرویی این پرسشی ست که گاهی از خود و دیگران میشنویم.این پرسش بخودی خود ایرادی ندارد اما منشاء آن جای دیگرست و حیله کثیفی در ورای آن است و آن القاء کردن به ملت کرد و پذیرفتن اینکه کردها کیان و دولتی نداشته اند تا روح و غرور ملی …

->

غش و تاریخ دروغ در ایران

پژواک کوکبیان   تعریف غش کلمه غش دارای یک تعریف رایج است که آمیختن کالای نامرغوب با کالای مرغوب است به گونه ای که راستی از ناراستی و دغل قابل تشخیص نباشد، کاربرد عمومی آن هنگامی است که آب با شیر آمیخته میشود تا میزان بیشتری از جنس اصلی فروخته …

->

چرا اسم فامیلی یک آخوند اصفهانی به کرمانشاهی تغییر نام پیدا میکند؟

اصل و اساس این نوشته رو به کسانی است که پروژه ی بزرگی را در دست دارند و البته کرماشانیها نباید این خطر را دست کم بگیرند و به شیوه ای جدی و عاقلانه و مهمتر اینکه همانند خود آنان،از راه علم و آگاهی و با سند و مدرک،(و صد …

->

زبان چون سرزمین

| ایدەهایی دربارەی شیرکو بیکس و زبان | منصور تیفوری….. ١_ آنە اید، بازماندەی تروا، کە بر دوشش وطنش را حمل می‌کند، و توسط جنگاوران آگاممنون تحت تعقیب قرار دارد، با شفاعت خدایان اجازە می‌یابد کە برای خود جایی بنا نهد و آوارگیش را پایان دهد، او چنانکە ویرژیل می‌گوید، …

->

رساله دکتری اینجانب: یا داستان دختر ترشیده

رساله دکتری اینجانب: یا داستان دختر ترشیده: بشنو از من چون حکایت می‌کنم/ وزظلمها شکایت می‌کنم چندماه پیش که از رساله دکترایم دفاع کردم همینکه جلسه شروع شد و من خواستم توضیحات لازمو ارائه بدم دکتر زیباکلام گفتند قادری شروع کن به امید خدا دفاع کنی بِری. خطاب به اساتید …

->

فقر و تنگ دستی در ایلام ثروتمند

سراسر استان ایلام سرشار از منابع نفت و گاز است. ایلام از لحاظ نفت سومین استان و از لحاظ گاز دومین استان کشور میباشد. بیش از ١١درصد منابع گازی ایران در استان ایلام است و همچنین بیش از ٤ درصد کل منابع نفتی ایران! شمال و شمال شرق و شرق …

->