فارسی

اسلام سیاسی گسست در تداوم روشنفکری دینی است

سلام سیاسی در ظاهر تفاوتهای بنیادی با روشنفکر دینی دارد. این تفاوت در ظاهر درست است و کسی نمی تواند منکر آن باشد اما هنگامی که به دیرینه شناسی قواعد گفتاری اسلام سیاسی می پردازیم خواستگاه این گفتار به تفکرات روشنفکران تجددگرا می رسد. در مقابل سنت گرایانی چون ابن …

->

نقد گفتمان فلسفی مدرنیته: نیچه و گذار به پست مدرن

مدرنیته با مفاهیمی چون خرد، علم، پیشرفت، سوژه فراتاریخی و اخلاق برابری که، تجلی سیاسی آن همان دموکراسی است، تعریف می‌شود. نیچه با مفاهیمی چون آپولونی/دیونیزوسی، اراده معطوف به قدرت، اخلاق سروران، نیهیلیسم، مرگ خدا، بازگشت جاودانه و ابرمرد، نه تنها گفتمان فلسفی مدرنیته را به چالش کشاند بلکه زمینه …

->

قور به‌ سه‌رمان ئه‌حمه‌د خانی

قور به‌ سه‌رمان ئه‌حمه‌د خانی سوژه‌ی مم و دولتِ زین چون بۆ عه‌جه‌مان ده‌بووینه‌ ژێر ده‌ست؟ ژێر ده‌ستی شتی وه‌ها نه‌وی و په‌ست بێ شه‌رمیه‌ ژێر ده‌ستی ئه‌مانه‌ ئه‌م شه‌رمه‌ له‌ پیاو گه‌وره‌كانه‌ ‌.. مم و زین برخلاف روایتهایی موجود، نه حماسی و نبرد خیر و شر بلکه تراژدی است. …

->

کدام فدرالیسم

کدام فدرالیسم احزاب چهارپارچه کردستان، واژه‌ی فدرالیسم و واژهایی شبیه آن را استراتژی مناسبی برای احقاق حقوق و دست یافتن به توافق با دولتهای منطقه می‌دانند سئوال اصلی این است فدرالیسم استراتژی مناسبی است؟ و اگر جواب مثبت است چگونگی طرح آن؟ اصطلاح سیاسی فدرالیسمfederalism، از واژه لاتین foedus که …

->

عمل سیاسی و خلاء تئوریک

عمل سیاسی و خلاء تئوریک آنچه که ذهن راقم این سطور را در باره مبارزات ملت کرد همیشه به خود مشغول کرده است نه خدمت و خیانت بلکه تضاد تئوری و عمل است. در قیامهای کردی، عمل از دیدگاه نظر بر مبنای عقل ایران قرار داشته است و نه در …

->

کورد: کوتولۀ سیاسی و غولهای رویایی

کورد: کوتولۀ سیاسی و غولهای رویایی ژانوس، خدای دو چهرۀ، نماد کامل سیاست است. یک چهرۀ آن خشونت و قدرت و چهرۀ دیگر آن اقناع و صلح. ریشۀ سیاست خشونت است فقط با خشونت امکان پی ریزی بنیادهای سیاست وجود دارد. سپس در مورد چگونگی اداره ان و یا تحقق …

->