دیبەیت

هۆکاری نەداری و فەقیری لە کوردستان

دیبەیتی ئابووری   ئەوشەو وەک و وەعدێک دابوومان پێشوتر لە خزمەت کاک پژواکی کەوکەبیاندا ئەبین سەبارەت بە ئابووری کوردستان ، ئێمە وەک و پێشوتر وەعدمان دابوو بە خەڵک سەبارەت بە مسەئەلی داگیرکاری لە سەر کوردستان و موستعمرە بوونی کوردستان و نوعی هەڵسوکەوتی داگیرکەر بەرانبەر بە خەڵکی کورد هەندێک مسائیلمان بەحس …

->