Tag Archives: صادق ملکی

دسامبر, 2017

  • 12 دسامبر

    علل و تبعات ظهور دولت کردی

    کرد‌ها به آرمان خود نزدیکتر می‌شوند صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی است. باید متفاوت اندیشد و از تحلیل های قالبی دور از واقع، پرهیز نمود. پذیرش تلخی یک حقیقت، بهتر از دلخوشی به یک دروغ است. بحران ها و تحولات منطقه خاورمیانه، نشان می دهد که این …

  • 10 دسامبر

    کردها به آرمان خود نزدیک میشوند

    کردها قبل از هر هویتی، کردند. فرقی نمی‌کند کرد عراقی، ایرانی، ترک یا سوری باشند، تعیین ۲۵ سپتامبر (٣مهرماه ١٣٩٦) برای همه پرسی استقلال کردستان عراق، خبری مسرت بخش برای اکثریت کردها بود. بخش مهمی از هویت، نگاه و ارزیابی انسان‌ها نسبت به خویش، پیرامون و جهان، وابسته به مکان …