Tag Archives: هێرش قادری

آوریل, 2021

 • 7 آوریل

  چرا هخامنشیان مکتوبی ندارند؟

  د. هێرش قادری تاریخ به تحلیل نیاز دارد، تحلیلی عمیق و پرسشگرانه! اما باز تاریخ، ما را سردرگُم می کند. در این «بازی فاتحان» تاریخ همیشه برنده است زیرا می تواند گیج کننده باشد. تاریخ، توانا است زیرا می تواند ما را به درون خود ببرد و بدون هیچ دستاوردی …

ژوئن, 2019

 • 8 ژوئن

  دین اجتماعی میترای مادی و دین سلسله مراتبی زرتشت

  زرتشت در مقابل میترای مادی (قرارداد/پردیس) نظم الهیِ اشه را بنیان گذاشت و نظم سیاسی برابری/توافقی میترا را به نظم سیاسی سلسله مراتبی و حق الهی تبدیل نمود و پردیس زمینیِ ماد را به فردوس آسمانی مبدل کرد. زرتشت متأثر از اساطیرِ دینی بین النهرین، از اولین شخصیت های تاریخی …

دسامبر, 2017

 • 22 دسامبر

  کورد مرد از مرگ کوردها جلوگیری کنید

  کوردیت چیزی جز درونیت خرکردن دیگران نیست پس کوردیتی وجود ندارد حداقل باید از مرگ کوردها جلوگیری کرد. با اصطلاحهای کورد غیور و شجاع و سد داعش و.. ما را خر کردند و این مفاهیم را درونی کردیم واژه پیشمرگه قهرمان را ساختیم که تهی از روح زندگی برای اپوزسیون …

 • 22 دسامبر

  چکها را زمین گذاشته و کتابها را بردارید-نجات جسم کورد

  چکها را زمین گذاشته و کتابها را بردارید زمانی که کتاب فرای را خواندم، نوشته بود کوردها از قرن هفت و هشت تاکنون هیچ تحولی به خود ندیده اند و همچنان در آن زمان می زیند. خیلی به من برخورد اما چرا؟ آیا واقعیت غیر از آن است؟ ما براستی …

 • 22 دسامبر

  مرگ نمادین و مرگ واقعی پیشمرگ

  اگر جرات بخرج بدهیم و از یکی از احزاب بپرسیم چرا پیشمرگ را به کشتن می دهید جدا از خزعبلاتی چون امنیت مردم کوردستان و آزادی و استقلال، احتمالا پاسخ دهند که پیشمرگ خودش به این قهرمانی افتخار می کند و با اختیار به جبهەها می رود. شاید از پیشمرگ …

 • 22 دسامبر

  درباره زرتشت و اسارت در تاریخ نویسی ایرانی

  به دلیل اینکه مورخان کورد در برابر آیینه تاریخ نگاری ایرانی و مستشرقان، به تاریخ خودی می نگرند، ما هنوز تاریخ کوردی نداریم. تاریخ کوردی این نیست که مورخ از نظز زبانی و نژای کورد باشد بلکه از زاویه ذهنیت و امرسیاسی کوردی به تاریخ بنگرد. مورخان وجود نداشته کورد …

 • 22 دسامبر

  عارفان فیلسوف و فیلسوفان عارف

  مصداق عارفان فیلسوف، نویسندگان ایرانی هستند و مصداق فیلسوفان عارف،نویسندگان کورد. تفکر اکنون ایرانی نه واقعا اندیشه بلکه عرفان یا الهیات سیاسی قدیم است که مفاهیم فلاسفه را در جهت احیای عرفان سیاسی قدیم بکار می برد. برای مثال نظریه انحطاط طباطبایی و کذب و جاهل خواندن سایر روشنفکران ایرانی، …

 • 22 دسامبر

  الترناتیو یا معیار نقد؟

  دوستانی از الترناتیو پرسیدند باید بگویم یا من در این وادی، معنای آن را نمی فهمم یا طرح این سئوال غلط است این سئوال را باید در کوزه روداو و کورستان 24 گذاشت و آبشو خورد که همه مشغول پروژه چاره سر یا الترناتیو هستند. تمام فغان من این است …

 • 22 دسامبر

  جاش، از زرتشت ـ کاوه تا احزاب؟ جنگ احزاب،مقصر یک جانبه یا مکر عصبیت حزبی؟

  جاش مفهومی سیاسی و فرهنگی نه خصوصی و اخلاقی. سال گذشته در فیس بوک قبلیم، مطلبی نوشتم تحت عنوان جاش ـباش، قضاوت اخلاقی یا ماهیت تراژیک اجتماعی که لینک آن را گذاشته و تنها اشاره کنم که جاش ـ باش را از قضاوت اخلاقی خارج و سعی در طرح اجتماعی …

 • 22 دسامبر

  خانی، شاعر اتحاد یا فیلسوف شکاف؟

  در انتهای مطلب، لینک مطلبی که سال گذشته درباره مم و زین خانی نوشتم را گذاشته و اکنون از زاویەی دیگری، معتقدم چاره ای جز گذار از شاعرانگی خانی برای درک فلسفه وی نداریم. سوژه شاعرانگی خانی، روح را درنیافت که بدون آن، به هم چسپاندن اعضای متلاشی جسد کورد …