Tag Archives: کریم پرویزی

دسامبر, 2017

  • 11 دسامبر

    فلسفه‌ی “حق” و تمامیت ارضی

    کریم پرویزی ترجمه: شهرام میرزائی آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان “شورای دمکراسی‌خواهی در ایران” را تشکیل دادند. اعلام تشکیل چنین شورایی، واکنش‌های …