Tag Archives: Seth J. Frantzman

نوامبر, 2019

  • 3 نوامبر

    توطئه برنامەریزی شده وزارت خارجه آمریکا در خیانت به کوردها

    هرچه بیشتر درباره “خیانت ایالات متحده به کوردها ” میخوانم ، فکر نمی کنم این یک خیانت باشد. تصور می کنم از سال گذشته یک توطئه و برنامه حساب شده توسط پومپئو و جمیز جفری در وزارت امور خارجه تدارک دیده شده بود و هدف از آن پایان دادن به …